Tukea jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin - Ikäluokkien U9-U12 hakuaika 5.-23.10.2020

28.9.2020

Ikäluokkien U9-U12 perheillä on syksyllä mahdollisuus hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin. Seurojen kautta tapahtuva tukihaku  jatkuu 23.10. saakka.

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti: U11-U12 // 300 € ja U9-U10 // 200 €. Tuki on pelaajakohtainen ja se kohdistetaan pelaajan kauden 2020-21 kausimaksuihin.
 
KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

Hakemuksen voit tehdä vastaamalla perheeltä kysyttäviin kysymyksiin ja lähettämällä vastaukset seuran yhdyshenkilölle.

Seuran yhdyshenkilö: Juha Selkee, 050 3041114, poukan.tila(at)phpoint.fi

Liitteet