U9-U12-junioreiden tukienhaku alkaa

15.9.2022

Hakuaika 19.9.-5.10.2022

U9-U12-junioreiden (synt. 2014-2011) perheillä on syksyllä mahdollisuus hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin. Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti: U12-U11 // 300 € ja U10-U9 // 200 €. Syksyn haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 100 000 euroa. Tuki on pelaajakohtainen ja se kohdistetaan pelaajan kauden 2022-2023 kausimaksuihin.

Kriteerit tuen myöntämiselle
Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

Hakuaika: 19.9.- 5.10.2022
Päätökset: 18.11.2022 mennessä
Maksu: 16.12.2022 mennessä

Tukihakemukset täytetään aina seuran toimesta, tukea hakevat perheet toimittavat seuran vastuuhenkilölle hakemukseen tarvittavat tiedot. Lähetä vastaukset kysymyksiin vastuuhenkilölle 5.10.2022 mennessä.

RuoSkA vastuuhenkilö: Juha Selkee, 050-3041114, poukan.tila@phpoint.fi

 

Perheiltä hakemuksessa kysyttävät asiat:

Haettava tuki (ikäluokka) U9-U10 / U11-U12

Kuinka moneen kotimaan turnaukseen pelaajan joukkue osallistuu kaudella 2022-2023? 1-2 / 3 tai useampaan

Osallistuuko pelaajan joukkue kaudella 2022-2023 ulkomailla pelattaviin turnauksiin? Kyllä / Ei

Pelaajan etu- ja sukunimi

Pelaajan henkilötunnus (ppkkvv-xxxx)

Onko pelaaja hakenut aiemmin tukea? On hakenut ja saanut, On hakenut mutta ei ole saanut, Ei ole hakenut

Talouden nettotulot / kk Alle 2 000 euroa, 2 000 - 4 000 euroa, Yli 4 000 euroa

Perheen taustatiedot (tarkempi selvitys "Huoltajan perustelut" -kohdassa) Yksinhuoltajuus, Sairaus, Työttömyys, tai vähintään toisen huoltajan pätkätyö tms., Jokin muu syy

Huoltajan perustelut (tähän lyhyt huoltajan perustelu siitä, miksi perheen tulisi saada tukea)