Tukea jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin –Ikäluokat U13-U18

7.2.2023

KAUDEN 2023-24 IKÄLUOKAT U13-U18 Hakuaika alkaa: ma 6.2.2023 Perheiden hakemukset seuroille viim. su 5.3.2023

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajalta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan. Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää huomiota pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin.

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain: U13-14/700 €, U15-16/1000€, U17-18/1300€

Päätökset tiedotetaan seuroille viim.15.5. ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 15.9. mennessä. Seura kohdistaa tuen niiden pelaajien kausimaksuihin, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen.

Pelaajalta/perheiltä hakemuksessa kysyttävät asiat

1. Haettava tuki

(Huom. Tukea haetaan aina pelaajan iän mukaan riippumatta missä ikäluokassa tämä pelaa. Tukea haetaan sen ikäluokan mukaan, mihin pelaaja kuuluu kaudella 2023–24):

U14 & U13-700 euroa

U16 & U15 -1 000 euroa

U18 & U17 -1 300 euroa

2. Pelaajan nimi: Pelaajan nimi ja henkilötunnus (muodossa ppkkvvAxxxx):

3. Onko pelaaja aiemmin hakenut tukea Jääkiekkoliiton kautta?

On hakenut ja saanut

On hakenut muttei ole saanut

Ei ole hakenut

4. Pelaajan koulumenestys:

Kiitettävä/Hyvä/Tyydyttävä

5. Tuleeko perheestä useampi hakemus?

Kyllä/Ei

6. Talouden nettotulot/kk:

Alle 2000 € / 2 000–4 000€ / Yli 4000 €

7. Perheen taustatiedot:

Yksinhuoltajuus, Sairaus, Työttömyys tai vähintään toisen huoltajan pätkätyö tms. Jokin muu syy

8. Huoltajan perustelut:

Lyhyt perustelu huoltajalta siitä, miksi pelaajan/perheen tulisi saada tukea

 

 

Yhteyshenkilö:

Juha Selkee

0503041114

poukan.tila(at)phpoint.fi