Joukkueiden toiminta

Joukkueen toimihenkilöt

Joukkueiden toimihenkilöt valitsee vanhenpainkokous, paitsi ohjaajat (F- ja E-juniorit) ja valmentajat (D-A –juniorit, sekä edustus), joiden valinnasta vastaa valmennuspäällikkö. Joukkueiden toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan heille tarkoitetut tehtävät seuran ohjeiden ja sopimusten mukaan. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita ja SJL:n sääntöjä, sekä joukkueen pelisääntöjä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran järjestämiin, heille tarkoitettuihin tilaisuuksiin.

Johtoryhmän jäsenet eivät saa esiintyä joukkueen tilaisuuksissa alkoholin vaikutuksen alaisina. Samoin näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä on vältettävä.

 

Vastuuvalmentaja/ -ohjaaja

Vastuuvalmentaja/ -ohjaaja on joukkueen urheilullisen toiminnan johtaja. Hänen tehtäviin kuuluu mm. seuraavaa.

-Vastaa joukkueen kokonaistoiminnasta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa

-Vastaa kauden urheilullisen toimintasuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta

-Yksittäisten harjoitteiden minuuttikohtainen suunnittelu

-Vastaa joukkueen peluuttamisesta, pelin opettamisesta ja pelitilanneroolien kehittämisestä

-Pyrkii jakamaan peliajan tasan joukkueessa harjoitelleiden pelaajien kesken (F-D-juniorit) 

-Johtaa otteluita sekä harjoituksia

-Ohjaa muita joukkueen valmentajia

-Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä johtoryhmän kanssa

-Läsnäolovelvollisuus aina joukkueen tapahtumissa

-Vastaa pelaajien ja valmentajien pelisääntöpalaverien pitämisestä

-Kehittää itseään nuorten ohjaajana/ valmentajana ja kasvattajana

-Osallistumis- ja alustusvelvollisuus vanhempainkokouksissa

-Vastaa toimintakertomuksen laadinnasta vuosittain

Lisäksi valmentajan/ ohjaajan tulee kaikessa toiminnassaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran kokonaiskuvaa kohottavasti.

 

Valmentajat ja ohjaajat

-Toimivat vastuuvalmentajan apuna

-Hoitavat oman vastuualueensa suunnittelusta ja harjoittelun/ ohjauksen vetämisestä  

 

Joukkueenjohtaja

Vastuullinen joukkueenjohtaja on joukkueen kokonaistoiminnan johtaja. Hänen tehtäviään ovat mm.

-Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä ohjaajan/ valmentajan kanssa

-Laatii joukkueen budjetin seuran hallituksen määräämänä ajankohtana. Tilikausi on 01.05 – 30.04.

-Vastaa taloudesta (=hyväksyy allekirjoituksellaan kaikki joukkueen laskut), toimittaa kuitit rahastonhoitajalle.

-On käyttöoikeus joukkueen tiliin

-Toimii yhdyshenkilönä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, toimihenkilöiden ja vanhempien välillä

-Huolehtii omalta osaltaan valmentajien työrauhasta

-Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuutuksista yhdessä puheenjohtajan kanssa

-Vastaa joukkueen omatoimisten ja seuran yhteisten varainhankintaprojektien organisoinnista

-Hoitaa joukkueen tiedottamisen

-Hoitaa ottelujärjestelyt (ilmoitukset, tuomarit, vastustajalle tiedottaminen, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki, pöytäkirjat)

-Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdollisen majoituksen yhteistyössä ohjaajien/ valmentajien kanssa

-Osallistuu seuran hallituksen kokouksiin

 

Huoltajat

-Vastaa joukkueen varusteiden ja varustelaukkujen kunnosta ja täydennyksistä

-Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta

-Huolehtii luistinten teroittamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta ja pelipaidoista

-Vastaa joukkueen juomahuollosta harjoituksissa ja otteluissa

-Vaatii pelaajilta hygieniaa ja valvoo sitä

-On aina läsnä harjoituksissa ja otteluissa