Tapaturman sattuessa

KUINKA TOIMIA TAPATURMAN SATTUESSA ?

 

Kaikki RuoSkAn pelaajat, luistelukoululaiset ja toimihenkilöt on vakuutettu Pohjola-yhtiössä

joukkueen seuralle toimittaman luettelon mukaisesti.

 

Välittömän ensiavun jälkeen akuuttien vammojen suhteen tukeudutaan pääsääntöisesti kunkin paikkakunnan julkiseen terveydenhoitolaitokseen; paikalliset terveyskeskukset, aluesairaalat. Huomioi, että suurin osa vammoista tapahtuu otteluissa. Mennessäsi vierasotteluun, selvittele paikalliset järjestelyt vammojen sattuessa.

 

Myöhempää kontrollia vaativissa tilanteissa voidaan käyttää hyödyksi myös yksityisiä lääkäriasemia ja näiden erikoislääkäriosaamista.

 

Laskut maksetaan ensisijaisesti itse ja mikäli perheen varat eivät riitä laskujen maksuun, on joukkue velvollinen maksamaan laskut. Mikäli vielä joukkueenkaan varat eivät riitä laskujen maksuun, maksaa RuoSkA ry laskut.

 

Ohjeet korvauksen hakuun löytyvät Pohjolan tuoteselosteesta. Ilmoituksen voi toki tehdä heti tapaturman satuttuakin ennen kuin laskuja on maksettu, tämä nopeuttaa asian käsittelyä ja korvauksen maksamista. Vak.nro on 21659