Pään vammat

Välitön ensiapu
 

Päävamman sattuessa on ensin arvioitava tilanteen vakavuus. Hätätilanteessa on aloitettava välittömästi ensiaputoimet, joita ovat:

  • hätäilmoitus
  • lisäonnettomuuksien esto
  • peruselintoimintojen turvaaminen
  • kaularanka potilaan varotoimet (ks. ensihoitokaavio). 

Ensihoitokaavio kuvana (300 kt, pdf)

 

Tunnistustyökalu maallikkokäyttöön 

 

Tunnistustyökalu on tarkoitettu valmentajien, huoltajien ja vanhempien apuvälineeksi. Se auttaa aivotärähdyksen tunnistamisessa urheilutapahtumassa.

Työkalun avulla on tarkoitus tunnistaa ja ohjata hoitoon sellaisen päävamman saaneet urheilijat, jotka tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaisen tarkempaa arviota.
Aivotärähdyksen arviointi (pdf).

 

Oireet
 

Urheilijaa ei pidä päästää urheilun pariin ennen päävamman vakavuuden huolellista arviointia. Mikä tahansa aivotärähdyksille tyypillisistä oireista (ks. linkki) voi viitata tuoreeseen aivotärähdykseen tai vakavampaan aivovammaan.

Aivotärähdyksen tyypillisimmät oireet (210 kt, pdf)